•  

   

   

   

   

   

  Etske Muis

   

  Actie-gerichte en spontane adviseur met een brede ervaring.

  Geeft georganiseerd sturing aan processen en mensen binnen de kaders van de organisatie.

  Gewend om te bouwen en gaat uitdagingen niet uit de weg.

  Teamspeler.

  Zet zich in voor verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden in en om Wijk bij Duurstede. Zij schakelt met gemak tussen verschillende netwerken en brengt gelijkgestemden bij elkaar. Soms als voorzitter van de OndernemersKring Wijk bij Duurstede, soms als voorzitter van de Stichting Binding, maar altijd op haar eigen manier; betrokken, professioneel, waar nodig zakelijk en waar mogelijk grensverleggend.

  Specialismen: Verandermanagement en Strategisch advies

 • Brede Kijk op Werk

   

  Wil je aan het werk en woon je in de gemeente Wijk bij Duurstede? Dan vind je hier alle vormen van werk: vaste en tijdelijke vacatures, projecten, stages, vakantie- en vrijwilligerswerk. Allemaal in Wijk bij Duurstede. En vooral: alle aanbieders en alle mogelijkheden bij elkaar. Hier ben je dus dichter bij je werk!

   

  Klik hier om naar de site te gaan

 •  

  Stichting Q4

   

  Stichting Q4 is een initiatief van de ondernemersorganisaties: De Biltse Ondernemers Federatie, Bunnikse Handel en Industrie Kring, Ondernemerskring Wijk bij Duurstede, Zakelijk Heuvelrug en Zakelijk Zeist Onderneemt. 
  Doelstelling is het behartigen van de belangen van ondernemers in deze regio en het versterken van het economisch imago van dit gebied. Partners in dit initiatief zijn de de wethouders Economische Zaken van desbetreffende gemeenten.

   

   

  Waar staat Q4 voor?

  • Landelijke positionering als economisch aantrekkelijke regio 
  • Stimuleren van economische samenwerking en het behartigen van gemeenschappelijke belangen
  • Bevorderen van communicatie met betrokken gemeenten, haar inwoners en bestuurslagen
  • Verbeteren en in stand houden van contacten tussen(leden van) deelnemende organisaties en overheden

  Klik hier om naar de site te gaan

 • WOP-stage + BedrijfsBeurs + Wijkse OndernemersPrijs = Wijk in Bedrijf

   

   

  Het doel van Wijk in Bedrijf is het samenbrengen van leerlingen, inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden op 1 dag om bij een zo groot mogelijk publiek de kennis over de bedrijvigheid in de gemeente Wijk bij Duurstede onder de aandacht te brengen en de mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid nu en in de toekomst te stimuleren.

   

   

  Klik hier om naar de site te gaan

 • OndernemersKring Wijk bij Duurstede (OKW)

   

  De OKW  is een vereniging van ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede en omstreken.

   

  Zij stelt zich ten doel de (gezamenlijke) belangen te behartigen van haar leden in het bijzonder en van het bedrijfsleven in de gemeente Wijk bij Duurstede in het algemeen, de onderlinge contacten tussen leden te bevorderen en het economisch klimaat binnen de gemeente te stimuleren.

   

  Wat doet de OKW

  • Het stimuleren van onderling contact tussen leden
  • Optreden als gesprekspartner en vraagbaak
  • Het actief onderhouden van relaties met lokale- en regionale overheden, officiële instanties en andere verenigingen/overkoepelende organisaties
  • Belangenbehartiging bij projecten, die op meerdere leden betrekking hebben
  • Het vormen van een ventilatiekanaal voor issues, die onze leden onder de aandacht van andere leden of instanties willen brengen
  • Het organiseren van activiteiten. 

   

  Klik hier om naar de site te gaan

 • Stichting Binding

   

   

  Stichting Binding is het centrum voor zorg en welzijn dat alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede helpt om mee te doen. Met een team van vrijwilligers en professionals brengen wij welzijn en zorg dichtbij mensen. Op deze manier willen we inwoners stimuleren én in staat stellen om maximaal mee te doen in onze gemeente.

   

  Dit kunnen en willen wij niet alleen doen. Daarom wordt er waar mogelijk samengewerkt met vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, het lokale netwerk van hulpverlening, voorzieningen, ondernemers en onderwijs.

   

   

  Klik hier om naar de site te gaan

 • Wijkse Werkplaats

   

  De Wijkse Werkplaats is een samenwerkingsverband van gemeente Wijk bij Duurstede, OndernemersKring Wijk bij Duurstede, BIGA Groep, RSD Kromme Rijn Heuvelrug, Het Werkgeverservicepunt, lokale ondernemers en betrokken (zorg)organisaties.

   

  De Wijkse Werkplaats brengt werkgevers in contact met bijzondere mensen, die hulp nodig hebben bij het vinden van werk dat bij hen past.

   

  Klik hier om naar de site te gaan

 • Contact:

  LinkedIn

  Facebook

  Twitter

  Mail